RoséBox kể chuyện từ những đoá hoa sáp

RoséBox
Hoa Hồng Sáp ở đâu?

maudon
  • 224/17 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM
  • 2 Cư Xá U Tàu, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM

☏  09 8180 8680 hoặc ☏  0902 133 963
✢: [email protected]

Chúng tôi là gia đình RoséBox và chúng tôi tự hào thành lập Hoa sáp RoséBox từ năm 2013. Từ ngày những bó hoa được hoàn thiện đến lúc bạn nhận được thiết kế của mình, hãy biết rằng hoa của bạn đã được các nghệ nhân chăm chút.

Chúng tôi là gia đình RoséBox và chúng tôi tự hào thành lập Hoa sáp RoséBox từ năm 2013. Từ ngày những bó hoa được hoàn thiện đến lúc bạn nhận được thiết kế của mình, hãy biết rằng hoa của bạn đã được các nghệ nhân chăm chút.

Chúng tôi là gia đình RoséBox và chúng tôi tự hào thành lập Hoa sáp RoséBox từ năm 2013. Từ ngày những bó hoa được hoàn thiện đến lúc bạn nhận được thiết kế của mình, hãy biết rằng hoa của bạn đã được các nghệ nhân chăm chút.

Bộ sưu tập mới nhất

Mỗi bó hoa hồng sáp của RoséBox đều là một tác phẩm nghệ thuật thủ công với hoa sáp

Mua hoa sáp theo chủng loại

Những mẫu hoa sáp riêng biệt

Seasonal favourite: peonies

There are a multitude of reasons why roses remain the universally celebrated floral symbol of romance – it could be the sculptural silhouette, the velvety